waini

上一篇 / 下一篇  2007-05-08 00:17:41 / 个人分类:waini

  • 曲谱分类: 流行歌曲
  • 曲谱格式: 图片(六线谱)
  • 曲谱来源: 本人编配
  • 本谱调性: 简体中文
  • 变调夹: 吉他谱
  • 曲谱类型: 独奏

TAG:

 

评分:0

我来说两句

显示全部

:loveliness: :handshake :victory: :funk: :time: :kiss: :call: :hug: :lol :'( :Q :L ;P :$ :P :o :@ :D :( :)

Open Toolbar