we dont talk anymore

上一篇 / 下一篇  2017-02-20 10:14:09 / 精华(3)

  • 曲谱分类: 流行歌曲
  • 曲谱格式: 图片(六线谱)
  • 曲谱来源: 本人编配
we dont talk anymore吉他六线谱,带中文歌词。全国首发

TAG: 吉他 中文歌词

 

评分:0

我来说两句

显示全部

:loveliness: :handshake :victory: :funk: :time: :kiss: :call: :hug: :lol :'( :Q :L ;P :$ :P :o :@ :D :( :)

Open Toolbar